Επανασχεδιασμός Λογοτύπου /

ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

Το υπάρχον λογότυπο απλοποιήθηκε και ο ολοκληρωτικός ανασχεδιασμός της ταυτότητας ίσως αποτελέσει ύστερο βήμα.

Εικονογραφήσεις /

ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

Αφίσες /

ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

Οι αφίσες για τις παραστάσεις της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Αποφασίστηκε το κοινό ύφος και η χρήση εικονογράφησης, καθώς και απλή τυπογραφία. Οι εικονογραφήσεις έγιναν από το γραφείο μας, όλες περιέχουν στοιχεία από το λιμπρέτο και έγιναν σε συνεννόηση με τους σκηνοθέτες της κάθε παράστασης.

Έντυπα /

ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

Το πρόγραμμα για την περίοδο Οκτώβριος 2011 - Ιανουάριος 2012
ΕΠΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΟΡΥΦΗ